1-) BURS GENEL KOŞULLAR;

Besni Eğitim Vakfı (BEV); Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olarak nitelikleri belirlenmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin devrimlerini yaşam biçimi olarak kabul etmiş bir vakıftır.

Bu nedenle eğitim yardımından yararlanacak öğrencilerin de vakfın bu niteliğine ve amaçlarına uygun düşünce ve yaşam biçimini benimsemiş olmalarını temel koşul olarak arar.

 • Eğitim yardımı alacak öğrencilerin vakfın amacını içselleştirmeleri, olabildiğince vakfın çalışmalarına katılmaları gerekmektedir.
 • Eğitim yardımı alacak öğrenciler, özel zorunlu durumlar dışında vakfın düzenlediği toplantılara ve etkinliklere katılmak zorundadır.
 • Eğitim yardımına hak kazanmış öğrenciler, öğrenim durumlarını belgeleyecek bir belgeyi, her eğitim-öğretim yılı sonunda, fakülte yada yüksekokul müdürlüğünden alarak, bunu vakıf yönetimine, 532 564 75 82 telefondan Whatsappdan iletecektir.  Bu belgeyi vakıf yönetimine iletmeyen, başarısız olan yada herhangi bir nedenle öğrencilikle ilişkisi dondurulan/kesilen öğrencinin eğitim yardımı kesilir.
 • Eğitim yardımı alan öğrencilerin yasa dışı örgüt, dernek, cemaat ya da tarikat benzeri ilişkileri olmaları eğitim yardımının kesilme nedenidir.
 • Burs verilmesinde, anne ve-veya babası olmayan öğrenciler ile kız öğrenciler öncelikle dikkate alınır.
 • Temel prensip olarak 4 yıllık üniversite öğrencilerine burs verilir. B grubu burslarda 2 yıllık yüksek okullarda okuyan öğrencilere de burs verilebilir.
 • Özel okullar yerine, devlet okullarında okuyan öğrenciler tercih edilir. Bu konuda yetki vakfın burs komitesindedir.
 • Öğrencilerin değerlendirilmesinde nesnel ölçütlerin kullanılması esastır.
 • İş bu yönergede belirtilen koşulları sonradan kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.

2-) ÖZEL KOŞULLAR;                                                                                                                                                             

 • Eğitim yardımından yararlanmak için başvuracak olan lisans öğrencilerinin en fazla 24, yüksek lisans Öğrencilerinin 26,  doktora öğrencilerinin 28 yaşından gün almamış olmaları ve eğitim yardımı aldıktan  sonra, bulundukları aşamada başarılı olmaları gerekmektedir.
 • İlk ve ortaöğretim öğrencilerinde yaş sınırı aranmaz, sadece sınıfta kalmamış olması yeterlidir.

3-) BURS TUTARLARI;

 • Eğitim bursu ortaokul ve lise de okuyan öğrencilere aylık 100 – 150 TL, Üniversite Öğrencilerine ise aylık 200.-TL ödeme yapılmaktadır.
 • Ekim ayından başlayarak Mayıs ayı dahil toplam 8 ay burs verilmektedir.

4-) BAŞVURUSU ONAYLANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin, başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerden hatalı olanlar olur ise yani beyan edilen bilgiler ile gerçek arasında önemli farklar oluşursa bu öğrencilere burs verilmez. Burs almaya hak kazanan öğrencilerden alınacak belgeler aşağıdaki şekildedir.

 1. Başvuru Formu
 2. 3 adet vesikalık fotoğraf
 3. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı
 4. İkamet Belgesi
 5. Sabıka Kaydı Belgesi
 6. Üniversite Sınav Sonuç Belgesi (Üniversiteye yeni girenler)
 7. Halen öğrenci ise okulundan alınacak öğrenci belgesi
 8. Öğrencinin Transkript Belgesi
 9. Anne-babanın gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, emeklilik belgesi, muhtarlıktan alınacak belge vs.)
 10. Meslek Sahibi olduğunda burs verme konusunda kendisinden alınacak niyet mektubu